Eneby är anslutet till "grannsamverkan mot brott". Området är uppdelat i åtta olika områden med varsin blockchef.
Det är till blockchefen du vänder dig för att till exempel meddela att huset kommer att stå tomt en längre tid

Polisens krav för deltagande:

 • Dokumentation Göra en förteckning över inventarier och märka stöldbegärlig egendom.
  Fotografera eller videofilma hemmet.
 • Kontakt Hålla grannar och kontaktman informerade om man reser bort en längre tid
 • Värdeförvaring Se till så att värdehandlingar och värdesaker alltid förvaras på ett betryggande sätt
 • Märka stöldbegärlig egendom. (Märkta saker är svårare för tjuven att avyttra och lättare för polisen att spåra)
 • Vaksamhet Vara allmänt vaksam och kontakta polis och kontaktman om något verkar vara misstänkt eller "fel"

Vill du veta mer om "samverkan mot brott" och vad det egentligen innebär,
läs mer på polisens hemsida eller ladda hem PDF
broschyren

Vi saknar för närvarande blockchefer i området. Är du intresserad, tag kontakt med styrelsen.
Som blockchef är dina uppgifter att

 • Informera grannarna med hjälp av broschyren "samverkan" och "mekaniska inbrottsskydd och märkning"
 • Upprätta en lista på de medverkande i blocket. Lämnas till huvudkontaktman
 •  Fördela trycksaker, märkutrustning, dekaler och inventarieförteckning till grannarna
 • Informera nyinflyttade om Grannsamverkan
 • Följa upp verksamheten - hur fungerar granntillsynen - Skyltarnas skick m.m.
 • Hjälpa huvudkontaktman att dela ut eventuell brottsförebyggande information från polis och försäkringsbolag.
  (om inte detta kan samordnas med föreningens utskick)

 

Vi saknar fortfarande en blockchef till ett av våra åtta områden i Eneby !
Är du intresserad ? Kontakta någon i Styrelsen så berättar vi mer.

PS. det är inget krav från polisens sida att man måste vara bosatt i just det området man ansvarar för

Utskick från Bromma närpolis

Meddelande från Polisen: Bostadsinbrott

Information 2010

Nyhetsbrev juni-juli 2010

Nyhetsbrev maj 2010

Nyhetsbrev april 2010

Nyhetsbrev mars 2010

Nyhetsbrev februari 2010

Nyhetsbrev januari 2010

Nyhetsbrev december 2009

Nyhetsbrev november 2009

Nyhetsbrev oktober 2009

Nyhetsbrev juni-augusti 2009

Nyhetsbrev april 2009

Nyhetsbrev mars 2009

Nyhetsbrev februari 2009

Nyhetsbrev januari 2009

1. Linda Johansen           Vinbärsvägen 20                              87 12 16

2. Björn Berglund            Plommonvägen 23                            87 71 12

3. Linda Johansen           Vinbärsvägen 20                              87 12 16

4. Sigbritt Pilblad            Komministervägen 43                        87 09 57

5. Paul Storr                  Komministervägen 25                        37 47 53

6. Frank Waltersson        Bällstavägen 190                              87 56 93

7. Vakant

8. Annette Blom             Jordgubbsvägen 22                           37 79 33

 

Polismyndigheten i Stockholms län

Västerorts Polismästardistrikt 

Närpolisområde Bromma

Insp Eric Weibring

08‑401 33 17

 
 

 

TELEFONNUMMER  
Bromma Närpolis  08‑4013300
Bromma Närpolis Tipstelefon

08‑40133 12

Bromma Närpolis Grannsamverkan  08‑40133 17
Bromma Närpolis fax  08‑401 3309
   
NÖDNUMMER 112
Nationellt larmnummer (ej akut)     11414
Polisens sambandscentral (Stockholm)  08‑401 1900
Postadress:  
Bromma Närpolis 
171 87 SOLNA
Gatuadress:  
Tunnlandet 1, Itr 
BROMMA 
Telefon:  
Växel 08‑401 00 00
Rec 08‑401 33 00
Telefax:
08‑4013309
 
Mailadress:
irene.trantidis@polisen.se