Uppdaterat

Eneby trädgårdsstadsförening är en ideell förening med ändamålet att tillvarata de boende i Enebys gemensamma intressen. Föreningen bildades ursprungligen 1940 och rekonstruerades 1975 till en ideell förening.

Eneby är en stadsdel inom Bromma i Stockholms kommun. Området har varit bebott i flera hundra år, men tätbebyggt bara det senaste århundradet.
Tomterna i Eneby uppläts 1939 av Stockholms stad och Eneby består idag av 276 fastigheter, varav de flesta är bebyggda med s k egnahem från senare delen av 30-talet.

Verksamhet under åren har varit att gemensamt arrangera en valborgsmässoeld, picknick för barnfamiljer, informationsträffar om t ex Enebys historia eller aktuella byggplaner i närområdet. I samarbete med närpolisen samordnar föreningen också arbetet med Grannsamverkan mot brott.
Föreningen äger en del materiel som medlemmar kostnadsfritt får låna, t ex en släpvagn, stegar, betongvält mm.

Välkommen som medlem du också! Årsavgiften är 150 kr och betalas till PlusGiro 84 20 73-9. Glöm inte ange avsändare!

Statistik över Eneby stadsdel framtagen av USK i Stockholms stad  länk

Efterlysning!

Föreningen söker Dig som kan ta över ansvaret som materielförvaltare!
Alla har vi små hus och mycket saker men är det någon som har lite plats över på tomten och som kan tänka sig ta över denna roll? Meddela någon i styrelsen om du kan tänka dig att ställa upp.
Just nu finns materielet spritt bland styrelsemedlemmarna vilket blir krångligt för alla.