FUNKTIONÄRER år 2011

Styrelse

Ordinarie ledamöter och suppleanter

Ordförande AnnaCarin Carlén Mullbärsvägen 16 445 83 09
Vice ordförande Mats Wilhelmsson Komministervägen 31 26 24 28
Kassör Linda Johansen Vinbärsvägen 20 87 12 16
Sekreterare Lotta Carlberg Eriksson Kyrkoherdevägen 53 070 322 4615
Vice sekreterare Niclas Pihl Kyrkoherdevägen 21 073 533 7666
Suppleant Helen Ottosson Plommonvägen 5

Övriga funktionärer

Materialförvaltare Vakant
Valberedning Gustaf Brunius Jordgubbsvägen 3 33 65 45
Valberedning Kristina Gunnarsdotter Plommonvägen 12 87 98 26
Revisor Frank Walterson Bällstavägen 19 87 56 930
Revisorssuppleant Leif Lagerkvist Bällstavägen 156 87 97 17

 

PlusGiro 84 20 73-9
Organisationsnummer 802435-1697